J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

諸費用


(Yomikata)

しょひよう


(Romaji)

shohiyō


(Thai)

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด


คำศัพท์น่าสนใจ
การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ ตลาดเกิดใหม่ หรือ emerging market (EM) กลุ่มประเทศที่เริ่มมีอำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น กลุ่มประเทศทางแถบอเมริกาใต้ หรือ ประเทศอย่างอินเดีย จีน เป็นต้น ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย หัวเราะง่าย,เส้นตื้น คุยกันเพลิน,คุยออกรสชาติ 無骨 กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า (คน) 1.พวกไร้สาระ พวกนอกสายตา พวกกระจอก 2.ของไร้สาระ,เรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ 3.ความมีตัวตนที่สัมผัสได้ (ศัพท์พุทธศาสนา) ตามลำพัง,คนเดียว