J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

市民参加


(Yomikata)

しみんさんか


(Romaji)

shiminsanka


(Thai)

การทำประชาพิจารณ์, การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation)


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว かす上がり จี้,เอาออก (ด้วยเลเซอร์) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 1.การทำให้สะอาด,การทำให้บริสุทธิ์ 2.กวาดล้าง,ปัดกวาด (สิ่งเลวร้ายออกไป) 3.ขับไล่,กวาดล้าง (ชนชาติอื่นออกจากพื้นที่) การยั่วยวน,การอ่อย นอนไม่หลับ 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) โรงเรียนช่างกล