J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

外為


(Yomikata)

がいため


(Romaji)

gaitame


(Thai)

เงินตราต่างประเทศ (คำย่อของคำว่า 外国為替)


คำศัพท์น่าสนใจ
กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) デコる หวีกลม การจัดการความเสี่ยง 本格的 ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม การควบคุมภาพลักษณ์ (เลือกรายงานแต่ข่าวดีๆ ) อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์