J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

量確


(Yomikata)

りょうかく


(Romaji)

ryōkaku


(Thai)

คำย่อจาก 量産確認 หมายถึง การทดสอบผลิตจริงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตล๊อตใหญ่จริง