J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

芯金


(Yomikata)

しんがね


(Romaji)

shingane


(Thai)

แท่งเหล็กมีลักษณะเรียวลงตรงปลาย ความยาว 46 cm ใช้ทดสอบความกลมของวงแหวน ถ้าสวมแหวนเข้าแท่นเหล็กนี้ได้กลมตรงกลางพอดีแสดวงว่าแหวนดี ถ้าไม่กลมพอดีต้องไปกลึงหรือเจียรแหวนใหม่แล้วลองใส่ ใช้คู่กับค้อนไม้ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง