J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

安全増防爆形モータ


(Yomikata)

あんぜんぞうぼうばくけいもーた


(Romaji)

anzenzōbōbakukeimōta


(Thai)

Explosion proof motor increased safety มอเตอร์ป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย


คำศัพท์น่าสนใจ
ท้องฟ้าจำลอง กลัวจนหางจุกตูด ไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ไฟสูง รับซื้อของเก่า จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ การยับยั้งให้ได้นานที่สุด ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน ครบวงจร,ต้นน้ำยันปลายน้ำ,ตลอดรวดเดียว การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย