J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

容射


(Yomikata)

ようしゃ


(Romaji)

yōsha


(Thai)

การเป่าเหล็กที่หลอมละลายหรือเซรามิคอนุภาคเล็กๆไปที่ผิวของเหล็กเพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวเหล็กและป้องกันสนิม