J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

怒髪天を衝く


(Yomikata)

どはつてんをつく


(Romaji)

dohatsutenwotsuku


(Thai)

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ โกรธจนหน้าแดง โกรธ หรือ โมโหมาก


คำศัพท์น่าสนใจ
河岸を変えて飲む 1.เสียงดังก๊องแก๊ง 2.สั่น (ด้วยความหนาว หรือ หวาดกลัว) 3.เสื่อมลง,ทรุดโทรม (เช่น เครื่องจักร หรือ ร่ายกายมนุษย์) 4.(จิตใจ) สั่นคลอน,ว้าวุ่น งานที่ทำแบบเล่นๆ ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ตกใจ หรือ ประหลาดใจมาก,ตกใจจนตาเหลือก ตาถลน ห้องพิจารณาคดี,ศาล เลีย ประจบ หายใจแรง,หายใจหอบแหก ยกประโยชน์ให้ (ศัพท์กฎหมาย) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น