J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ウンウンオクチウム


(Yomikata)

ウンウンオクチウム


(Romaji)

un'un'okuchiumu


(Thai)

อุนอุนออกเทียม(Ununoctium,Uuo)