J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

噴石


(Yomikata)

ふんせき


(Romaji)

funseki


(Thai)

ก้อนหิน กรวด เถ้า ที่ถูกพ่นออกมาขณะที่ภูเขาไฟระเบิด


คำศัพท์น่าสนใจ
ทุ่มทุนซื้อ ลงทุนซื้อ ตัวเงินตัวทอง ตัวเหี้ย วรนุช เลีย ประจบ มารยาททางสังคม สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น หูไว 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร むしゃりむしゃり ไฟตัดหมอก