J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

バックワードチェーン


(Yomikata)

バックワードチェーン


(Romaji)

bakkuwādochēn


(Thai)

การอนุมานแบบย้อนกลับ[Backward Chaining]


คำศัพท์น่าสนใจ
โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ หุ้นบลูชิพ หุ้นชั้นดี คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น พร้อมหน้าพร้อมตา สู้เต็มที่ จัดหนัก จัดเต็ม 1.เสมอภาค,เท่าเทียมกัน 2.เท่ากับว่า,คล้ายกับว่า,เหมือนว่า (ใช้ในรูป〜に等しい) 3.(ใช้ในรูป 等しく) ทำพร้อมเพรียง,ทำพร้อมๆกัน 4.(ใช้ในรูป 〜と等しく) ...พร้อมๆกัน,พอทำ...ก็..... 両性愛者 โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย หญิงรักหญิง มารยาททางสังคม