J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

極座標


(Yomikata)

きょくざひょう


(Romaji)

kyokuzahyō


(Thai)

พิกัดเชิงขั้ว (Polar Coordinates)


คำศัพท์น่าสนใจ
無用の長物 諌める・禁める・諫める 胚移植 ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม พูดวกไปวนมา ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ม๊อบต่อต้านรัฐบาล ถอนคุณไสย์ แก้คุณไสย์ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป