J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

往復運動


(Yomikata)

おうふくうんどう


(Romaji)

ōfukūndō


(Thai)

การเคลื่อนไหวขึ้นลง (Reciprocating Motion)


คำศัพท์น่าสนใจ
เอาน้ำมันไปราดไฟ,เอาน้ำไปราดกองเพลิง 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) ホットパンツ ปากไม่ตรงกับใจ กดราคาซื้อ เลี่ยมกรอบทอง เข้ากรอบทอง (พระเครื่อง) การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า) シュッとしている 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร สเต็มเซลล์มะเร็ง (Cancer stem cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง