J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

資本再編成


(Yomikata)

さいへんせい


(Romaji)

saihensei


(Thai)

การปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน (Recapitalization)


คำศัพท์น่าสนใจ
ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี ที่ดัดขนตา,ต่อขนตา ลาคลอด สู้เต็มที่ จัดหนัก จัดเต็ม お手並み拝見・御手並み拝見 รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50