J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

顧客満足度


(Yomikata)

こきゃくまんぞくど


(Romaji)

kokyakumanzokudo


(Thai)

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer satisfaction)


คำศัพท์น่าสนใจ
ถูกคอ คอเดียวกัน รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด 河岸を変えて飲む 怒髪天を衝く แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 1.เสียงดังก๊องแก๊ง 2.สั่น (ด้วยความหนาว หรือ หวาดกลัว) 3.เสื่อมลง,ทรุดโทรม (เช่น เครื่องจักร หรือ ร่ายกายมนุษย์) 4.(จิตใจ) สั่นคลอน,ว้าวุ่น การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ラゲッジ ปากไม่ตรงกับใจ 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์)