J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

てっぱく


(Yomikata)

てっぱく


(Romaji)

teppaku


(Thai)

พิพิธภัณฑ์รถไฟ (ย่อมาจาก 鉄道博物館 てつどうはくぶつかん、หรือ The Railway Museum )


คำศัพท์น่าสนใจ
เบ่ง หรือ ทำเป็นใหญ่ 抜本的改革 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) 吠え面をかく การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย เฝ้ายืนดูห่างๆ เหนือฟ้ายังมีฟ้า จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ