J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

古生代


(Yomikata)

こせいだい


(Romaji)

koseidai


(Thai)

ยุคพาเลโอโซอิก เกี่ยวกับสมัยทางธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็น โดยการเกิดของพืช/สัตว์ทะเล/บก โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง


คำศัพท์น่าสนใจ
หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย สินสอดทองหมั้น 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) จังหวะสำคัญ,นาทีชีวิต,ช่วงเวลาสำคัญห้ามกะพริบตา ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่ง,ผู้หญิงที่เพรียบพร้อมทั้งปัญญา และ รูปร่าง จุกจิกน่ารําคาญ,จู้จี้ สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม ปกป้องคำสั่ง ทำตามคำสั่ง สนใจมาก,ไฝ่รู้ไฝ่เห็นอย่างมาก,อยากรู้อยากเห็นอย่างมาก 媚を売る