J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

サーキュレーション


(Yomikata)

サーキュレーション


(Romaji)

sākyurēshon


(Thai)

1. สภาพแวดล้่อม การขนส่ง 2. ระดับความนิยม โดยเฉพาะ ยอดพิมพ์ของนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ เรทติ้งการรับชม หรือ รับฟัง ทั้งโทรทัศน์ และ วิทยุ