J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

物作り


(Yomikata)

ものづくり


(Romaji)

monozukuri


(Thai)

1.การผลิตสินค้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
2.การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดของญี่ปุ่น โดยมีการคิดวางแผนการทำงานในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ