J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[คำช่วย]

(Kanji)

付属語


(Yomikata)

ふぞくご


(Romaji)

fuzokugo


(Thai)

คำพ่วง
คือ คำมีไม่มีความหมายในตัวเอง ต้องใช้พ่วงต่อท้ายคำอิสระจึงจะเกิดเป็นกลุ่มคำ เช่น は、が、に เป็นต้น


คำศัพท์น่าสนใจ
ไม่สั่งฟ้อง,สั่งไม่ฟ้อง แค้นฝังใจ การเรียกร้องให้งดออกไปข้างนอก หลบหน้าด้วยความอาย ไฟลนก้น 1.เล่น 2.เที่ยว,เที่ยวเล่น 3.นั่งเล่น,เตะฝุ่น (ไม่มีไรทำ ไม่มีงานทำ) 4.ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 5.เที่ยวพนัน,เที่ยวเล่น (ใช้ในความหมายไม่ดี เช่น เที่ยวกินเหล้า เที่ยวเลาท์) 6.เดินทางไปศึกษา,ไปเรียนรู้ (ใช้ในรูป ~に遊ぶ) 7.เป็นของเล่น,เย้าแหย่ 8.หลอกปา,ปาทดสอบ (ในกีฬาเบสบอล เพื่อหลอกล่อ หรือ คลำทางดูว่าคู่ต่อสู้จะตีแบบไหน) 9.เพลิดเพลิน หรือ สุนทรีย์ไปกับ (มักใช้กับพวกโคลงกลอน หรือ วงดนตรี) คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น เกินแรง เกินตัว 抜本的改革