J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

嵩上げ


(Yomikata)

かさあげ


(Romaji)

kasāge


(Thai)

การยกให้สูงขึ้น, (ค่าใช้จ่าย)สูงขึ้น