J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

斑状出血


(Yomikata)

はんじょうしゅっけつ


(Romaji)

hanjōshukketsu


(Thai)

รอยจ้ำห้อเลือด


คำศัพท์น่าสนใจ
フェムドム จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ เทียบท่า,เทียบจอดที่ท่า 自警団 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) เฝ้ายืนดูห่างๆ จังหวะสำคัญ,นาทีชีวิต,ช่วงเวลาสำคัญห้ามกะพริบตา マンバ ปากไม่ตรงกับใจ คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ