J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

立会い


(Yomikata)

たちあい


(Romaji)

tachiai


(Thai)

1.การเป็นพยาน,การเป็นคนกลางรับรู้ 2.การไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์


คำศัพท์น่าสนใจ