J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

国外追放


(Yomikata)

こくがいついほう


(Romaji)

kokugaitsuihō


(Thai)

การเนรเทศคนต่างชาติออกจากประเทศ, การเนรเทศคนต่างชาติกลับภูมิลำเนาเดิม, การบังคับส่งกลับประเทศ


คำศัพท์น่าสนใจ
ทุ่มทุนซื้อ ลงทุนซื้อ เคร่งครัดมาก,เคารพนับถือมาก (ใช้กับพฤติกรรมที่มีความเคารพต่อศาสนา เทพเจ้า พระพุทธรูป) ぽつっと คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สภาพร่างกายไม่ดี ไม่สบาย กรณีฉุกเฉิน กรณีที่ไม่คาดคิด คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด 財布の紐が緩む ไข่เจียวหมูสับ