J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

船積み


(Yomikata)

ふなづみ


(Romaji)

funazumi


(Thai)

Shipment, การส่งของทางเรือ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.สภาพนุ่มเปื่อย,สภาพละลายเละๆ 2.สภาพไฟอ่อนๆ 3.สภาพค่อยๆรุดหน้า 4.สภาพง่วงนอน ดื้อด้าน,เหวี่ยง,ต่อต้าน (นิสัย) 無きにしても非ず สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น ลงแช่อ่างจากุชชี่ ก่อร่างสร้างตัว ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี เปิดเผยต่อสาธารนะ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น