J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

配布先


(Yomikata)

はいふさき


(Romaji)

haifusaki


(Thai)

คนที่ได้รับของหรืองานที่แจกจ่ายไปให้ ,ผู้รับการแจกจ่าย,ผู้รับงาน