J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[คำช่วย]

(Kanji)

ノー


(Yomikata)

のー


(Romaji)


(Thai)

ไม่ใช่ (มาจากคำว่า no)


คำศัพท์น่าสนใจ
ลงแช่อ่างจากุชชี่ เหล็กยึดหิน (Rock Bolt) 胸を張る สนามหญ้าเทียม คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน ยกประโยชน์ให้ (ศัพท์กฎหมาย) ใครสักคน ไม่ทราบฝ่าย びくともしない ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย