J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ドンピシャ


(Yomikata)

ドンピシャ


(Romaji)

donpisha


(Thai)

1.เข้ากัน,พอดี,การเข้ากันได้แนบสนิท,หยุดนิ่ง(เป็นคำเก่า ความหมายคล้ายกับคำว่า ぴったり) 2. เป็น หรือ ถูกตามที่คาดไว้ มาจากคำว่า どんびしゃり


คำศัพท์น่าสนใจ
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด,การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด オートウォーク แก้ตัวน้ำขุ่นๆ ม๊อบต่อต้านรัฐบาล เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด รับได้,ยอมรับ,เห็นด้วย เบ่ง หรือ ทำเป็นใหญ่ 1.ไม่คืบหน้า,ไม่รุดหน้า,ไม่เดินหน้า (ช้ากว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา) 2.วันเวลาผ่านไปอย่างช้า 本格的 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น)