J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

かまくら


(Yomikata)

かまくら


(Romaji)

kamakura


(Thai)

เพิงหรือซุ้มที่สร้างขึ้นจากหิมะ (สามารถเข้าไปตั้งโต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะอุ่นขา (โคตัทสึ)ฯลฯ เพื่อนั่งเล่นนั่งคุย หรือทานอาหารกันได้)


คำศัพท์น่าสนใจ
1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง กระดูกก้นกบ การควบคุมภาพลักษณ์ (เลือกรายงานแต่ข่าวดีๆ ) 調子者 วันวิสาขบูชา ไอ้พวกบ้า ไอ้พวกเวร ไอ้พวกห่า ไอ้พวกโง่ 1.การปิด,การขันเข้า,การล๊อค 2.ปิดบิล,ปิดยอด 3.อาหารปิดท้าย,อาหารท้ายสุด 4.สัญลักษณ์ 〆 ในสมุดบัญชี หรือ จดหมายปิดผนึก 5.มัด (ใช้นับจำนวนของมัดรวมกัน เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น) ยาบ้า ยาไอซ์ 挿れる 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด