J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

地味


(Yomikata)

じみ


(Romaji)

jimi


(Thai)

ใช้กับการแต่งกายจะหมายความว่า แต่งตัวจืดๆ ใช้กับนิสัยคนจะหมายความว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก