J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

リスニングルーム


(Yomikata)

リスニングルーム


(Romaji)

risuningurūmu


(Thai)

ห้องใช้เพื่อสำหรับการฟัง ซีดี เร็คคอร์ดเดอร์ เป็นต้น