J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

特攻隊


(Yomikata)

とっこうたい


(Romaji)

tokkōtai


(Thai)

หน่วย หรือ กองกำลังรบพิเศษ คามิคาเซ่ ของญี่ปุ่น พูดอีกอย่างก็คือ เครืื่องบินที่บรรทุกระเบิดเพื่อขับพุ่งชนฝ่ายศัตรู โดย ผู้ขับจะยอมพลีชีพไปกับภารกิจนี้