J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

デモ


(Yomikata)

デモ


(Romaji)

demo


(Thai)

การเดินขบวนประท้วง,การสาธิต ย่อมาจากคำว่า デモンストレーション ม๊อบ


คำศัพท์น่าสนใจ
งอน,ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 芽が出る เคร่งครัดมาก,เคารพนับถือมาก (ใช้กับพฤติกรรมที่มีความเคารพต่อศาสนา เทพเจ้า พระพุทธรูป) สะบัดไปมา,ส่ายไปมา ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) การปิดทองหลังพระ หรือ ผู้ปิดทองหลังพระ เขตป่าสงวน พูดซ้ำๆซากๆ โดนลูกหลง,เจอลูกหลง