J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

復元


(Yomikata)

ふくげん


(Romaji)

fukugen


(Thai)

1.การทำให้กลับคืน(สู่สภาพเดิม) 2.การกลับคืน การย้อนกลับ