J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

レーザーで取る


(Yomikata)

レーザーでとる


(Romaji)

Reezaa de toru


(Thai)

จี้,เอาออก (ด้วยเลเซอร์)


(ตัวอย่างประโยค)

ほくろをレーザーで取る
Hokuro wo reezaa de toru
จี้ไฝออก


คำศัพท์น่าสนใจ
プルッとする ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ปลิดชีพ รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา เข้าเนื้อ ไม่คุ้ม เสียเปรียบ 馬には乗ってみよ、人には慕う見よ คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 山姥