J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

基数


(Yomikata)

きすう


(Romaji)

kisū


(Thai)

ตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวน ของสิ่งของต่างๆว่ามีอยู่เป็นจำนวนเท่าไร