J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา สกรรม]

(Kanji)

追っ払う


(Yomikata)

おっぱらう


(Romaji)

opparau


(Thai)

ไล่ออกไป


(ตัวอย่างประโยค)

のら犬を追っ払う。
ไล่สุนัขจรจัดออกไป