J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

トリップ


(Yomikata)

とりっぷ


(Romaji)

torippu


(Thai)

งานไฟฟ้าหมายถึง การเกิดความผิดปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน ทำการตัดไฟจากอุปกรณ์เหล่านั้นโดยทันที เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่ออุปกรณ์ หรือแผงวงจรโดยรวมไม่ให้เสียหายไปด้วย สำหรับระบบตัดวงจรไฟฟ้า การตัดไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าไหลเกินกำลังอุปกรณ์ หรือลัดวงจร ตัวระบบของเบรกเกอร์จะตัดวงจรไฟฟ้าทันที โดยคันโยกสวิตซ์ปิดเปิดจะตกลงไปอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งเปิดและปิด (on-off) หรือ ตำแหน่งทริป (trip)