J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

薬物


(Yomikata)

やくぶつ


(Romaji)

yakubutsu


(Thai)

1.ยารักษาโรค 2.ยาเสพติด


คำศัพท์น่าสนใจ
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด,การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด かす上がり คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 茨の道 การทำแท้ง คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ 無きにしても非ず เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต กระเซ้าเย้าแหย่