J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[idiom สุภาษิต]

(Kanji)

窮鼠猫を噛む


(Yomikata)

きゅうそねこをかむ


(Romaji)

kyūsonekowokamu


(Thai)

คนที่อ่อนแอเมื่อถูกรุมจนมุมก็จะฮึดสู้เต็มกำลังจจนสามารถเอาชนะคนที่แข็งแรงกว่าได้


คำศัพท์น่าสนใจ
คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 1.ไม่สมเหตุสมผล 2.สภาพ หรือ คนที่ทำอะไรบ้าๆ ไร้เหตุผล การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ 燃料噴射装置 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ぽつっと โรคไบโพล่าร์ โรคอารมณ์สองขั้ว โรคอารมณ์แปรปรวน ((Bipolar Disorder) ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน 取っ払う ลุกลี้ลุกลน กระวนกระวาย