J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

視覚化


(Yomikata)

しかくか


(Romaji)

shikakuka


(Thai)

การสร้างมโนภาพ,การทำให้เห็นได้