J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

復活祭


(Yomikata)

ふっかつさい


(Romaji)

fukkatsusai


(Thai)

เทศกาลอีสเตอร์ เทศกาลที่ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หลังจากที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 3 วัน


คำศัพท์น่าสนใจ
การอ่อย,การใช้รูปร่าง หรือ ร่างกายแข้าแลกเพื่อให้ได้มา ลิ้นเทวดา 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ขี้ไคล หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า (คน) 目を凝らす シャッポを脱ぐ การตัดสินจำคุกโดยการรอลงอาญา,โทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา パッチテスト