J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

御前


(Yomikata)

ごぜん


(Romaji)

gozen


(Thai)

1.ต่อหน้าพระพักตร์จักรพรรดิ,ต่อหน้าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง 2.ตามหลังคำนาม หรือ ชื่อคนจะหมายถึง ยกย่องคนๆนั้น