J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

貴意


(Yomikata)

きい


(Romaji)

kii


(Thai)

ความเห็น ทัศนะคติ(ของคุณ) โดยมากใช้ในการเขียนจดหมาย


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 じゃくじゃく ไม่สั่งฟ้อง,สั่งไม่ฟ้อง กดราคาซื้อ อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ จับตาดูสถานการณ์ เฝ้าระวัง 1.ความเป็นจริง,สภาพจริงที่เกิดขึ้น 2.พฤติการณ์ นมใหญ่