J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา สกรรม]

(Kanji)

挿れる


(Yomikata)

いれる


(Romaji)

ireru


(Thai)

สอดใส่ ยัดเข้าไป


คำศัพท์น่าสนใจ
แมวไม่อยู่หนูร่าเริง มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง 1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ หุ้นบลูชิพ หุ้นชั้นดี รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา หาเรื่อง,หาเรื่องโจมตีอีกฝ่าย ใส่กางเกงหลุดตูด หลุดตูด 本格的