J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

不景気、不況


(Yomikata)

ふけいき、ふきょう


(Romaji)

fukeiki, fukyō


(Thai)

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย


คำศัพท์น่าสนใจ
石橋を叩いて渡る คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน ม๊อบเสื้อแดง 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา คัดค้าน ไม่เห็นด้วย สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น 海面変動 ทำท่าฮึดฮัด สง่าผ่าเผย ภูมิฐาน ไฟลนก้น