J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

警告書


(Yomikata)

けいこくしょ


(Romaji)

keikokusho


(Thai)

ใบเตือน, ใบแจ้งเตือน, ใบแจ้งการตักเตือน, ใบแจ้งการเตือนภัย


คำศัพท์น่าสนใจ
ทุ่มทุนซื้อ ลงทุนซื้อ 1.เผชิญ,รับมือ 2.จัดการ,สะสาง 3.ตัดสิน,ลงโทษ,พิพากษา ภัยอันตรายอยู่รอบตัวไปหมด ลางสังหรณ์ โดนของ,โดนคุณไสย การหลับนอนร่วมกัน (ระหว่างชายหญิง) 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด พลังสายตาที่เฉียบคม (ความสามารถวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งของว่าดี ไม่ดี มีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ ได้เก่ง)