J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

美化


(Yomikata)

びか


(Romaji)

bika


(Thai)

1.ทำให้สวยงาม 2.ทำให้ดูดีเกินความจริง