J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

開錠


(Yomikata)

かいじょう


(Romaji)

kaijō


(Thai)

การปลดล็อกกุญแจ,การไขกุญแจ,การงัดกุญแจ, การสะเดาะกุญแจ (คันจิตัวนี้ใช้กับการเปิดโดยไม่เลือกวิธี อาจจะงัดหรือไม่ก็ได้ซึ่งต่างกับคันจิตัว 解錠 ที่เปิดโดยใช้วิธีปกติเท่านั้น)