J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

開錠


(Yomikata)

かいじょう


(Romaji)

kaijō


(Thai)

การปลดล็อกกุญแจ,การไขกุญแจ,การงัดกุญแจ, การสะเดาะกุญแจ (คันจิตัวนี้ใช้กับการเปิดโดยไม่เลือกวิธี อาจจะงัดหรือไม่ก็ได้ซึ่งต่างกับคันจิตัว 解錠 ที่เปิดโดยใช้วิธีปกติเท่านั้น)


คำศัพท์น่าสนใจ
ขี้ไคล หุ้นบลูชิพ หุ้นชั้นดี จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น สภาพเปลือย ไร้เสื้อผ้า 非リア充 คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 源氏名 ยาแดง การปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง じゃくじゃく