J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

婚外子


(Yomikata)

こんがいし


(Romaji)

kongaishi


(Thai)

ลูกนอกสมรส เด็กที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส


คำศัพท์น่าสนใจ
本格的 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ลูกไก่ในกำมือ หนีไปไหนไม่ได้ อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น 1.เสมอภาค,เท่าเทียมกัน 2.เท่ากับว่า,คล้ายกับว่า,เหมือนว่า (ใช้ในรูป〜に等しい) 3.(ใช้ในรูป 等しく) ทำพร้อมเพรียง,ทำพร้อมๆกัน 4.(ใช้ในรูป 〜と等しく) ...พร้อมๆกัน,พอทำ...ก็..... เจ้าหน้าที่ internal audit จี้,เอาออก (ด้วยเลเซอร์) กำลังหลัก 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา รีบกลบเกลื่อน หรือ ทำลายล้างความผิดที่ตัวเองทำขึ้น